ساخت میز سی ان سی CNC

حفاظت کارگاهی CNC چوب ماشین های سی ان سی باید در موقعیتی قرار گیرند که جای وسیعی در اطراف خود داشته باشند. راهروهای کارگاه و دستگاه ها حداقل پهنای ۹۰cm را داشته باشد. (جهت عملیات تعمیر و …) دستگاه آتش نشانی قابلیت رویت باشد. نصب وسایل کمک های اولیه میزان صدای کارگاه با دسی بل …