اخذ استاندارد فیلتر هوا

راه اندازی خط تولید فیلتر هوا  برای راه اندازی خط تولید فیلتر هوا ابتدا نیاز به سرمایه ی اولیه دارید، که میزان این سرمایه معمولا بین 40 تا 50 ملیون تومان است. همچنین میزان سرمایه در گردش حدود 20 میلیون تومان که شامل خرید مواد اولیه ،هزینه کارگاه و... می باشد. برای شروع کار تولید، …