اخذ استاندارد فیلتر هوا

راه اندازی خط تولید فیلتر هوا  برای راه اندازی خط تولید فیلتر هوا ابتدا نیاز به سرمایه ی اولیه دارید، که میزان این سرمایه معمولا بین 40 تا 50 ملیون تومان است. همچنین میزان سرمایه در گردش حدود 20 میلیون تومان که شامل خرید مواد اولیه ،هزینه کارگاه و... می باشد. برای شروع کار تولید، …

فرایند تولید فیلتر هوا

برای تولید فیلتر هوا خودرو به موارد زیر دقت کنید :فیلتر هوا یک قطعه در خودرو است که عهده دار تصفیه هواي وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً داراي صفحه اي کاغذي هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شده اند. این فیلترها …