تاریخچه ساخت فیلتر هوا

تاریخچه ساخت فیلتر هوا : از تاریخچه ساخت فیلتر هوا زمان مشخصی اعلام نشده است اما نیاز به فیلتر هوا، شاید سالها قبل در انسان ها بعد از به وجود آمدن گرد و غبار های فروان به وجود آمده است. ایده ی ساخت فیلتر هوا هم نیز از گرفتن یک دستمال و مانع در هوای های …