بررسی فیلتر هوا

بررسی فیلتر هوا به ما کمک می‌کند که متوجه شویم آیا فیلتر هوا کثیف شده و عمر آن پایان یافته و یا اینکه همچنان قادر به تصفیه هوا است. اکثر فیلتر های هوا موجود در بازار از سلولز عمل آوری شده (کاغذ) که با فیبر های مصنوعی ترکیب شده اند ساخته می شوند. آنها اکسید …