فرایند تولید فیلتر هوا

برای تولید فیلتر هوا خودرو به موارد زیر دقت کنید :
فیلتر هوا یک قطعه در خودرو است که عهده دار تصفیه هواي وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً داراي صفحه اي کاغذي هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شده اند. این فیلترها در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده می‌شود، به طوري که در هنگام عبور هوا از آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هواي تمیز وارد موتور می گردد.
فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاك، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روي فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویض می‌گردد. عمر سرویس دهی فیلتر کاملاً بستگی به میزان کارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده می‌نمایند و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمی‌شود.
فیلترهاي هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهاي احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهاي مورد استفاده در کشاورزي ، موتورهاي مورد استفاده در صنعت، قایق‌ها، سمپاش‌ها، ژنراتور برق، لیفتراك‌ها، جرثقیل‌ها و … که از موتور احتراقی (بنزینی – گازوئیلی – گازي) استفاده می‌نمایند نیز از فیلترهاي هوا استفاده می کنند.
در حالت کلی فیلترهاي هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندي میشوند:

فیلترهوا براي خودروهاي سبک

فیلتر هوا براي خودروهاي سنگین

فیلترهوا براي خودروهاي صنعتی

فیلترهاي هوا براي مصارف خاص

ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنها می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهري آنها می‌باشد.

دستگاه تولید فیلتر هوا
شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد:

آماده سازي مواد اولیه پلیمري ( رزین )

پلیمر ( رزین ) مورد استفاده در فیلتر، از ترکیب چند ماده پلاستیکی حاصل می‌شود. این مواد به طور دقیق توزین و در داخل دستگاه تولید فیلتر هوا قرار داده می‌شوند. اضافه کردن رنگ یکی دیگر از مراحل فرایند آماده سازي مواد اولیه محسوب می‌گردد. برش کاغذ به اندازه مورد نیاز هر فیلتر بر حسب اندازه و ابعاد آن ، نیازمند مقدار مشخصی کاغذ می‌باشد. لذا ابتدا کاغذ به اندازه مناسب فیلتر برش و آماده می‌شود.

فرم دهی کاغذ به شکل کنگره برای تولید فیلتر هوا

عامل اصلی در تصفیه هوا به وسیله فیلترها، نوعی کاغذ آغشته به مواد شیمیایی چرب می‌باشد. به طوري که هوا در هنگام عبور از منفذهاي بسیار ریز کاغذ، کلیه ناخالصیها و آلودگی‌ها به وسیله این کاغذ جذب شده و هواي تمیز از آن عبور و وارد موتور خودرو می‌شود. در زمان ساخت فیلتر به منظور افزایش ظرفیت و طول مدت کار فیلتر، لازم است سطح مناسبی از کاغذ تهیه و در فیلتر استفاده شود. از طرف دیگر اندازه فیزیکی فیلتر باید در حدي تهیه شود که با توجه به محدودیت فضا در روي موتور، امکان استفاده از آن فراهم گردد. لذا با توجه به عوامل فوق الذکر، کاغذ مورد استفاده به شکل کنگرهاي شکل داده شده و پس از برش و تعیین اندازه دقیق، در داخل فیلتر مونتاژ می‌گردد. این عملیات به وسیله ماشین مخصوص صورت می‌گیرد.

فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول

مرحله بعدی تولید فیلتر هوا به این صورت است که کاغذ کنگره شده به شکل رول (شکل نهایی فیلتر) تبدیل و در داخل قالب تزریق پلاستیک قرار داده می‌شود. لازم به ذکر است که قالب فوق‌الذکر متفاوت از قالب‌هاي مورد استفاده در ماشین‌هاي تزریق پلاستیک است. عملیات فرم‌دهی و قرار دادن کاغذ در داخل قالب به دو شکل اتوماتیک و دستی صورت می‌گیرد که در طرح حاضر شکل دستی آن مورد نظر است. تزریق مواد پلیمري در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده قسمت فوقانی و تحتانی هر فیلتر را دو قطعه پلاستیکی تشکیل داده است که این قطعات علاوه بر ایجاد سازه فیلتر، قطعه نگهدارنده کاغذ رول شده نیز میباشد. این قطعات به طور کامل به کاغذ چسبیده و مانع باز شدن کاغذ میشوند. شیوه تولید این قطعات بدین صورت است که مواد پلاستیکی مایع (رزین) روي قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ رول شده تزریق و فیلتر آماده میشود.

ممکن است دوست داشته باشید ...

نوشته های محبوب