جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید @ ۰۹۱۲۵۱۶۷۴۷۷ و 02634216304 |sanatsabz@yahoo.com

توصیه صنعت سبز

/توصیه صنعت سبز

توصیه صنعت سبز

توصيه شرکت به خريداران خط توليد فيـلتر هوا

اخيرا افراد يا گروهک هايي در شهرهاي بزرگ و کوچک ايران اسلامي با نصب پلاکارد و پخش آگهي در خصوص کار در منزل با سرمايه کم يا فروش خط توليد فيلتر هوا اقدام به تبليغات گسترده نموده اند و با وعده هاي دروغين و تضمين خريد کاذب […]

توسط |خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵|توصیه صنعت سبز|1 نظر
پنجاه پول خرید موبابل سبس یبل ااا بلیلب یبلیبل سااا الال زرذزرذ یبلیبلب لالالا لالالالا زرذزرذ طرذرذرذ یلایلا لیایلالیا الت ثقفثق بلیل زرذزرذ بتبت سیبسیب البالا یلبیل یل ق 444 234 بلیلب یبلیبل یبلیبل یبلیبل لابالب بلالبالبا بالالبا سبلبسل سبلسبلبسل سبلبسل سبلسبل سبلبسل سبلبسلسبل پنجاه پول خرید موبابل سبس یبل ااا بلیلب یبلیبل سااا الال زرذزرذ یبلیبلب لالالا لالالالا زرذزرذ طرذرذرذ یلایلا لیایلالیا الت ثقفثق بلیل زرذزرذ بتبت سیبسیب البالا یلبیل یل ق 444 234 بلیلب یبلیبل یبلیبل یبلیبل لابالب بلالبالبا بالالبا سبلبسل سبلسبلبسل سبلبسل سبلسبل سبلبسل سبلبسلسبل