براي بررسي فيلتر هوا ، درپوش محفظه آن را باز کنيد (‌که با بست‌ها يا ساير اتصالات نگه داشته شده است). موقع باز کردن کمي دقت کنيد تا براي بستن به مشکلي برنخوريد. همچنين اتصال يا سيمي را جدا نکنيد. سپس فيلتر هوا را درآورده و در برابر تابش نور آفتاب‌ قرار دهيد. اگر فيلتر خيلي تيره و پرتوهاي عبوري از آن کم باشند‌، نشانه گرفتگي بيش از حد فيلتر است و بايد آن را تعويض نمود.

با ضربه زدن به فيلتر هوا بر روي يک سطح صاف و يا با استفاده از مکنده مي‌توان اندکي عمر آن را تمديد کرد و با کاهش رسوبات قسمت‌هاي گرفته شده‌، تا حدي منافذ آن قسمت‌ها را باز کرد. اگر دمنده هوا يا پمپ باد در اختيار داريد نيز مي‌توانيد با فشار باد گرفتگي و آلودگي‌هاي فيلتر هوا را تا حد زيادي رفع کنيد. انجام اين کارها رسوبات سطحي را برطرف مي‌کند ولي براي جداسازي ذراتي که با بافت فيلتر هوا ترکيب شده‌اند‌، سودي ندارد.

هرگز فيلتر کاغذي خشک را نشوييد‌، زيرا اين کار سبب خرابي فيلتر هوا مي‌شود. انجام اين کار کمي در عمر فيلتر موثر است.ولي در نهايت بايد آن را تعويض کنيد. توجه داشته باشيد سوراخ کردن فيلتر هوا کثيف براي بهبود جريان هواي آن، هر چند در کوتاه مدت مي‌تواند تنفس موتور را بهتر کند اما ممکن است باعث عبور ذرات گرد و خاک شود که اين امر در بلند مدت آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به موتور وارد مي‌کند.