تمام فيلتر هاي هوا از مواد نازکي ساخته مي شوند، درست مانند ماسک هاي گرد و غبار. اين مواد اکثرا از جنس کاغذ يا پارچه هستند اگرچه فيلترهاي اسفنجي نيز اخيرا وجود دارند. اتومبيل هاي قديمي تر که با سيستم کاربراتور کار مي کنند معمولا از فيلترهاي گرد و دايره اي شکل استفاده مي کنند در حالي که خودروهاي انژکتوري از فيلترهاي مسطح مستطيلي استفاده مي کنند.
حال در اينجا انواع فيلتر هوا هاي خودرو را به شما معرفي مي نماييم:

کاربرد فیلتر هوا

فيلترهاي هواي کاغذي معمول ترين فيلترهاي هواي مورد استفاده در خودروهاي شخصي و خانوادگي هستند. اگرچه شکل اين فيلترها متفاوت است اما اغلب آنها داراي لبه اي لاستيکي يا پلاستيکي بوده که در درون آن کاغذي به شکل مناسب و تاخورده وجود دارد. اکثر اين فيلترها ارزان بوده و مراحل نصب آنها نيز راحت است.

فیلتر هوا چیست

فيلتر هاي روغني (يا فيلترهاي حمام روغن) امروزه کاربرد چنداني ندارند مگر در برخي از اتومبيل هاي بسيار قديمي. اين نوع ازفيلتر ها قبل از توسعه و پيشرفت فيلترهاي کاغذي به کار مي رفته اند. طراحي فيلترهاي مذکور به نحوي بوده است که جريان هواي حامل ذرات مزاحم را به درون وان پر از روغن يا محيطي آغشته به روغن (چيزي مانند اسفنج يا يک توري ريز) هدايت بکنند تا ذرات آن رسوب کرده و جدا شوند.

بررسی فیلتر هوا در یک نظر

فيلتر هواي اسفنجي از پليمرهاي اشباع شده از روغن ساخته مي شود. قدرت فيلترهاي اسفنجي در جداکردن ذرات گرد و غبار بيشتر از فيلتر هاي کاغذي است. فيلترهاي کاغذي معمولا جوابگو بوده و ارزانتر هستند اما فيلترهاي اسفنجي براي کار در محيط هاي با ميزان گرد و غبار بالا مانند ماشين آلات مربوط به کارخانه ها، کاميون هاي برون جاده اي و شاسي بلندها مناسب ترند.