شرکت صنعتگران سبز

آدرس : کرج خیابان بهشتی نرسیده به خیابان کسری

تلفن ثابت : ۰۲۶۳۴۲۱۶۳۰۴
۰۲۶۳۴۴۴۱۲۶۵
۰۲۶۳۴۴۵۲۳۶۳
۰۲۶۳۴۴۵۹۶۶۹
تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۱۶۷۴۷۷
لینک تلگرام : https://t.me/sanatgarsabz
لینک اینستاگرام :https://instagram.com/sanatgaransabz

ایمیل: sanatsabz2020@gmail.com