مقاله ای کوتاه درباره ی تفاوت دستگاه های متفرقه و اصلی

توضیحات دستگاه :

)مخصوص تولید فیلترهوای خودرو سبک و سنگین PU دستگاه تزریق فوم پلی یورتان(

این دستگاه شامل چند قطعه ی اصلی میباشد که شامل :

۱-پمپ ها

CNC2-موتور

۳-نازل تزریق (هد)

پمپ ها :

پمپ ها ی استفاده شده توسط شرکت صنعتگران سبز به صورت دنده ایی و با دقت بسیاربالا ساخت کشورهای

که مخصوص مواد ایزوسیانات میباشد .PWW اروپایی با برند

متاسفانه مشاهده شده در دستگاه های متفرقه به علت بالا بودن قیمت این پمپ ها از پمپ های متفرقه استفاده شده

که به شدت کیفیت و دقت تزریق را پایین می آورد ودر قیمت تمام شده دستگاه تاثیر به سزایی دارد وبعد ازمدت

کوتاه این پمپ های متفرقه دقت خود را از دست داده و باعث اختلال درصد بندی مواد خواهد شد .

:CNCمیز

هستند این موتورها موتورهای (SERVO) موتورهای استفاده شده توسط شرکت صنعتگران سبز سرو موتور ها

فوق دقیق می باشند که به لحظه قابلیت شناسایی خط را دارند و در دقت حرکت و تغییر محورها تاثیر به سزایی

دارند ولی در دستگاه های متفرقه از استپ موتوراستفاده می شود که سرعت بسیار پایین نسبت به سرو موتور و

سرو قابلیت حرکت تمام اشکال هندسی همچون (دایره، CNC واز دقت و قیمت پایین تری برخوردار هستند میز

بیضی ، لوزی و …) را دارد و سرعتی بسیار بالاتر از استپ موتورها به همین دلیل شرکت ظرفیت اسمی دستگاه

خود را هزار عدد فیلتر در ساعت اعلام می نماید

CNC دراستپ موتورها برای تغییر محور از میکرو سوئیچ ها استفاده می شود و این امر باعث اختلال در حرکت

Xبه Y و یا از Yبه X زمان تغییر محور می باشد از

و قیمت تمام شده دستگاه را به میزان چشمگیری کاهش می دهد

نازل تزریق (هد) :

CMM(DAEGIN) نازل تزریق یکی از مهم ترین و اصلی ترین قطعه ی دستگاه می باشد، تمام قطعات نازل تزریق

کشور کره می باشد که میکسی فوق العاده با کیفیت و تزریقی  استاندارد ارائه می دهد و به واسطه ی این هد ها

شرکت تضمین می نماید که دستگاه هزار عدد تزریق را بدون نیاز به شست وشو ی هد به صورت یک ضرب بدون

اینکه برای نازل تزریق اختلالی به وجود آید انجام دهد ولی در دستگاه های متفرقه متاسفانه این تیراژ به ساعتی

۲۰۰ عدد البته با شست و شوی مداوم کاهش می یابد .

بعد از تزریق کمتر از ۵۰ عدد به صورت یک ضرب شاهد گرم شدن نازل تزریق خواهید بود به علت پایین بودن

کیفیت هد قادر به ادامه تولید نخواهید بود که بعضی از شرکت ها برای رفع این موضوع از سیستم آب در گردش

استفاده می نمایند تا گرمای نازل تزریق را از بین ببرند ولی اینکار نهایتا تیراژ کاری شما را از ۵۰ عدد به ۱۰۰

عدد تزریق به صورت یک ضرب افزایش می دهد و باز نازل تزریق شما گرم و غیر قابل استفاده می شود و باید

اجازه دهید تا هد گرمای خود را از دست بده تا بتوانید دوباره شروع به کار کنید